Magläge säkrare vid lungsvikt

31 juli 2013

Patienter som behandlas för trauma, pneumoni och sepsis riskerar att också drabbas av akut svår lunginsufficiens, ARDS, ett livshotande tillstånd. Nu visar en studie som refereras i Läkartidningen att risken att dö minskar betydligt om patienter med ARDS ligger i magläge.

Hälften av patienterna låg på rygg medan den andra hälften låg på mage i minst 16 timmar per dygn. Efter 28 dagar hade 16 procent av de patienter som låg på mage avlidit. Motsvarande siffra för dem som låg på rygg var 32,8 procent. Efter 90 dagar var mönstret detsamma. Då hade 23,6 procent i maggruppen och 41 procent i ryggruppen avlidit.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida