Magsårsbakterie kan skydda mot allergi

3 augusti 2007

Personer som i barndomen smittas med magsårsbakterien Helicobacter pylori löper minskad risk för astma och allergi, enligt en amerikansk studie med 7 663 personer.

Sambandet studerades mellan bakterien och allergisk rinit, andra allergiska symtom och – hos knappt 2 400 personer – reaktioner på pricktest med pollen- och mögelallergener. Risken att ha astma var 30 procent lägre hos personer under 43 år (den åldersgräns som användes i studien) som var smittade med Helicobacter pylori än för de osmittade. Risken för allergisk rinit var drygt 20 procent lägre för bärare av bakterien.

Forskarna konstaterar att resultaten är förenliga med hygienhypotesen, det vill säga att infektion i tidig barndom kan förebygga astma och allergi.

– Det skulle kunna förklaras av att immun­systemet påverkas av denna kroniska infektion, säger Jan Lötvall, professor vid avdelningen för invärtesmedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg samt generalsekreterare i europeiska allergiföreningen.

Han anser dock att skyddseffekten är liten, och påpekar att de negativa effekterna av att ha magsårsbakterier inte får underskattas.

Forskarna bakom studien anser själva att det krävs mer forskning för att bekräfta resultatet och klarlägga mekanismen bakom den minskade risken.

Källa:
Archives of Internal Medicine 2007;167:821-827.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida