Magsårsbakterier kan ses med frysfrakturering

Magsårsbakterien Helicobacter pylori tycks kunna kapsla in sig i magsäckens egna celler för att senare vakna till liv och gå till förnyad attack. Det kan man nu studera i högupplösande elektronmikroskop.

12 januari 2004

Den som har gjort detta möjligt är biologen Christoffer Petersson vid avdelningen för medicinsk mikrobiologi på Linköpings universitet. Han har utvecklat den så kallade frysfraktureringsmetoden för att göra det möjligt att studera bakteriecellernas molekyler i elektronmikroskop.

Det som ska undersökas, i det här fallet Helicobacter pylori, fryses till 180 minusgrader. Därefter bryts bakterien isär. Brottytorna beläggs med ädelmetallen platina och rent kol. Metallflagorna som bildas tvättas och behandlas sedan med antikroppar riktade mot den struktur som ska studeras. För att kunna se var antikropparna hamnar dekoreras de med ultrasmå guldkorn. I elektronmikroskopet representeras molekylerna av de elektrontäta guldkornen.

Problemet med magsårsbakterierna är att de ibland återkommer, trots att de framgångsrikt behandlats med antibiotika.

En del nypublicerade arbeten tyder på att Helicobacter pylori kan överleva intracellulärt i kroppens egna celler.

– Tekniken med frysfrakturering gör det möjligt att ytterligare studera hur samspelet mellan bakterierna och kroppens egna celler ser ut, säger Christoffer Petersson.

Resultaten beskriver han i sin avhandling Characterisation of surface traits of Helicobacter pylori and their role in the infectious process.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida