Mälardalens högskola får magisterexamen i omvårdnad

7 augusti 2000

Högskoleverket har beslutat ge Institutionen för vårdvetenskap vid Mälardalens högskola rätten att utfärda magisterexamen i omvårdnad. Vid den utvärdering av utbildningar inom vård och omsorg som Högskoleverket gjorde 1999 fick sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola goda omdömen. Enligt verket är lärarkompetensen god; 9 av totalt 63 lärare har doktorsexamen och endast 9 saknar magisterexamen. Forskningen vid högskolan är livaktig och bland annat inriktad på äldrevård, genus och vårdkultur samt reproduktiv och perinatal omvårdnad. Tidigare påpekande från Högskoleverket om alltför detaljstyrda studiehandledningar har åtgärdats. På 60-poängsnivå handleds studenterna av lärare på magisternivå, och på högre nivå är handledarna disputerade lärare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida