Mammografi har positiv effekt även för yngre

Mammografi minskar dödligheten i bröstcancer hos kvinnor under 50 år. Det visar en studie som pågått i Göteborg sedan 1982. 50 000 kvinnor har ingått i studien som är en av västvärldens största.

20 maj 2003

De studier  som presenterats hittills har visat att hälsokontroll med mammografi sänker dödligheten i bröstcancer hos kvinnor över 50 år. Om mammografi har någon effekt i åldersgruppen 39?49 år har varit omdiskuterat under flera år. Mammografimotståndarna har menat att effekten bland yngre kvinnor inte är tillräckligt stor, något som denna studie nu motbevisar.

För första gången presenteras nämligen  resultatet för hela åldersgruppen 39?59 år. Den visar en total sänkning av dödligheten i bröstcancer med 23 procent. För åldersgruppen 39?49 år har dödligheten minskat med 46 procent.

Dödligheten minskade bland alla åldersgruppen utom hos 50-54- åringarna.

– I den åldersgruppen hade mammografin ingen som helst effekt och vi vet inte varför. Det måste studeras mer. Mycket händer i kvinnokroppen under de åren, säger Lena Björneld, röntgensjuksköterska på avdelningen för radiologi vid Göteborgs universitet och medförfattare till avhandlingen.

Färsk studie

Studien är så färsk (den publicerades i tidskriften Cancer den 15 maj) att man på Socialstyrelsen ännu inte hunnit gå igenom resultatet. Måns Rosén på Socialstyrelsen gör dock en preliminär kommentar till den minskade dödligheten även bland yngre:

– Jag har inte hunnit ta del av studien ännu men vad jag kan säga är att detta är ytterligare en pusselbit som stödjer att mammografi gör nytta.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida