Mammografi räddar liv även bland yngre

Dödligheten i bröstcancer hos kvinnor under 50 år minskar med mammografi. Det visar en av västvärldens största studier som pågått i Göteborg sedan 1982.

10 juni 2003

De studier som hittills presenterats har visat att hälsokontroll med mammografi sänker dödligheten i bröstcancer hos kvinnor över 50 år. Om mammografi har någon effekt i åldersgruppen 40?49 år har varit omdiskuterat under flera år.

Mammografimotståndarna har menat att effekten bland yngre kvinnor inte är tillräckligt stor, något som denna studie nu motbevisar. I maj presenterades Göteborgsstudiens resultat för hela åldersgruppen 39?59 år, för första gången. Drygt 50 000 kvinnor har ingått i studien. Den visar en total sänkning av dödligheten i bröstcancer med 23 procent. För åldersgruppen 39?49 år har dödligheten minskat med 46 procent. Dödligheten minskade bland alla åldersgrupper utom
i gruppen 50?54 år.

? I den åldersgruppen hade mammografin ingen som helst effekt i vår studie och vi vet inte varför. Det måste studeras mer. Kanske beror det på att mycket händer i kvinnokroppen under de åren, säger Lena Björneld, röntgensjuksköterska på avdelningen för radiologi vid Göteborgs universitet och medförfattare till artikeln.

Studien är så färsk (den publicerades i tidskriften Cancer nr 10, den 15 maj) att man på Socialstyrelsen ännu inte hunnit gå igenom hela resultatet.

? Jag har bara hunnit läsa sammanfattningen av artikeln och vad jag preliminärt kan säga är att detta är ytterligare en pusselbit som stödjer att mammografi gör nytta, även för kvinnor under 50, säger Måns Rosén på Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida