Mammor skickas ofta hem i förtid

Övriga behandlingsmetoder som kostrådgivning, motion, beteendeterapi, kostersättningspreparat med lågt energiinnehåll och läkemedelsbehandling har visserligen effekt.

15 januari 2003

Problemet är att viktminskningen inte består. Inom några år har de flesta återfått sin ursprungsvikt igen.
På sikt är det bara operationer som krymper magsäcken, till exempel gastric bypass, som ger en varaktig effekt. Metoden är ett alternativ för svårt feta när inget annat har effekt. Den är dock förenad med risk för komplikationer.

Fetma innebär ökad risk för sjukdomar som diabetes typ II, hjärt-kärlsjukdom, ledsjukdom och vissa cancersjukdomar. Särskilt allvarlig är bukfetman som oftast drabbar män. Fetman medför också lägre livskvalitet, bland annat beroende på de negativa attityder som många möts av.

På sikt är det bara operationer som krymper magsäcken, till exempel gastric bypass, som ger en varaktig effekt. Metoden är ett alternativ för svårt feta när inget annat har effekt. Den är dock förenad med risk för komplikationer.

Fetma innebär ökad risk för sjukdomar som diabetes typ II, hjärt-kärlsjukdom, ledsjukdom och vissa cancersjukdomar. Särskilt allvarlig är bukfetman som oftast drabbar män. Fetman medför också lägre livskvalitet, bland annat beroende på de negativa attityder som många möts av.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida