Män kan påverka arbetet mer

14 maj 2001

På Hälso- och sjukvårdsstämman presenterade Eva Fernvall resultatet från en undersökning om stress i arbetslivet som Vårdförbundet gjort tillsammans med Sifo.

Av 1 000 slumpvis utvalda medlemmar ansåg 72 procent att de har en bra balans mellan arbete och fritid. Men 69 procent uppgerar att deras arbetsmiljö har försämrats. På frågan om i vilken utsträckning de själva kan bestämma hur och när arbetet ska utföras svarar 7 procent av kvinnorna och 5 procent av männen att de inte alls kan bestämma själva. Men 5 procent av kvinnorna och 10 procent av männen anser att de kan bestämma helt och hållet. Kvinnorna har alltså sämre möjligheter att påverka sitt arbete än vad männen har. Bland dem som inte kan kontrollera arbetet själva finns också en viss övervikt av deltidare och offentliganställda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida