Man med kvinnlig chef får mest uppmuntran

13 maj 2002

Arbetsklimatet är bättre på arbetsplatser där chefen är en kvinna. På arbetsplatser med kvinnliga chefer svarar 28 procent ja på frågan om de haft konflikter med kolleger de senaste tolv månaderna. Av dem som har manliga chefer svarar 38 procent ja på samma fråga. Liknande svar får frågan om de har haft konflikter med sin chef. Det här visar en undersökning som tidningen Du & Jobbet har låtit göra tillsammans med Statistiska centralbyrån. 1 400 arbetstagare på könsblandade arbetsplatser har fått besvara enkätfrågor om arbetstrivsel. Om kvinnliga chefer sägs bland annat att de är bättre på att ge beröm än de manliga. Det är särskilt manliga arbetstagare som får beröm av sina kvinnliga chefer.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida