Män med prostatacancer biter ihop om sina känslor

?En riktig man biter ihop och klagar inte.? Föreställningar om hur en man ska vara gör att män med prostatacancer inte pratar om sina innersta tankar med någon.

2 november 2006

Sjuksköterskan Oliver Hedestig vid Umeå universitet disputerar nästa vecka med en avhandling om mäns erfarenheter av att leva med prostatacancer. En slutsats han drar, efter att ha intervjuat 27 män mellan 60 och 69 år, är att de knappast delar sina innersta tankar med någon. Lättast har de att prata med andra män i samma situation.

? Många känner sig stigmatiserade av sjukdomen och tror att om de berättar för andra om den så vill de inte ha med dem att göra. Cancerdiagnosen upplevs som en stämpel som signalerar att ?då är det ute med en?, säger Oliver Hedestig.

Den tyste starka mannen

Männen har inställningen att en man biter ihop, är återhållsam och gnäller inte i onödan.

? Jag har inte studerat hur männen ser på maskulinitet, men den bild de ger stämmer med det som maskulinitetsforskningen har funnit är den gängse bilden av den överordnade mannen, säger Oliver Hedestig.

Vissa män berättar också att de känner sig blyga inför kvinnliga sjuksköterskor och läkare och att de har lättare att tala med manlig personal. Inför kvinnor känner de sig blottade ? både bildligt och bokstavligt.

Båda könen behövs i vården

? Det är en påminnelse om hur viktigt det är att båda könen finns representerade bland vårdpersonalen. Jag har själv varit sjuksköterska sedan 60-talet och har mött många män som tycker att det har varit lättare att prata med mig. Liksom kvinnor som inte vill att jag ska se dem avklädda.

Lättast har männen att tala med andra män i samma situation. De träffas ofta i väntrum och av en slump, och därför vill Oliver Hedestig påminna om vikten av att skapa mötesplatser.

? Männen ska inte pressas till att prata, men vården kan underlätta för dem genom lättillgänglighet. Med naturliga möjligheter till samtal tar männen kanske större utrymme.

Värst är erektionsproblemen

Männen talar med andra män om PSA-värden, läkarbesked och tarmläckage. Det ger en känsla av kontroll att höra andra som upplever samma sak ? eller har det ännu värre. Svårast är det att tala om erektionsproblem. Ett förlorat sexualliv innebär att de känner sig stympade och om de tar upp frågan så är det framför allt i skämtets form.

Kontrollerna av PSA-värdet en gång i halvåret fungerar som en slags säkerhetslina som de klamrar sig fast vid. Har värdet varit lågt och stabilt under en lång period känner de sig trygga. ?Det här är min enda tröst?, säger en av männen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida