Män och kvinnor

9 april 2001

Författare Marianne Liliequist
Titel Våp, bitchor och moderliga män. Kvinnligt och manligt i såpoperans värld
145 sidor
Förlag Boréa 2000
Cirkapris 225 kronor
ISBN 91-8914-014-1

75-åriga Gerda läggs in på sjukhuset. Hon är orolig inför operationen hon ska genomgå och för hur karln ska klara sig, han som aldrig gjort ett handtag i hushållsarbetet. Gerda berättar om hur hon slitit ut sig på går’n där hemma och om sorgen efter lill-flickan som dog i cancer. Så byter hon stämningsläge tvärt: »Tror du ja ä så pass på torsda att ja ork sitt upp å se på Tre Kronor? De ä ju så intressant och Rederiet se’n!« 

Såporna har blivit en integrerad del i våra liv. Författaren har intervjuat tittare och sökt strukturer i såpoperornas värld.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida