Manade till enad front mot aids

7 augusti 2000

Ledarna för bland annat världens medicinska och sjuksköterskeorganisationer manade starkt till enad front för att hitta vägar att förebygga aids vid den 13e internationella aidskonferensen som hölls i den sydafrikanska staden Durban i juli. Vid konferensen betonades att aids är en sexuellt överförd smitta, orsakad av hiv-virus, även om sådant som fattigdom och droganvändning kan spela en stor roll för epidemins spridning.
    
Därmed avvisade konferensen påståenden, ofta framförda av politiska skäl, om att det skulle finnas andra orsaker till smittan.
    
Den internationella sjuksköterskeorganisationen ICNs chef, Judith Oulton, sa att det behövs en intensifierad forskning för att finna botemedel och att de som arbetar inom hälso- och sjukvården borde göra en gemensam ansträngning för att utveckla ett vaccin mot sjukdomen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida