Många beslut om anställningsstopp

En rad landsting har på grund av den pressade ekonomiska situationen infört mer eller mindre generella anställningsstopp.

26 maj 2003

I Skåne togs beslutet  den 30 april och i Dalarna den 20 maj. I Dalarna gäller det all hälso- och sjukvårdspersonal och all administrativ personal.

I Stockholm väntas ett beslut tas på tisdag som gäller alla läkare, utom där det råder akut brist. Beslutet omfattar också den centrala administrationen.

Andra landsting som i år infört eller utvidgat ett tidigare anställningsstopp är Örebro, Västmanland och Västra Götalandsregionen.

Olika möjligheter till dispens kopplas i regel till besluten. I Dalarna ges möjligheten att ta in vårdpersonal på några dagar om det är helt omöjligt att anställa.

I Västmanland tydliggjordes nyligen ett tidigare beslutat anställningsstopp. Men det finns fortfarande vakanta tjänster på sjuksköterskesidan, och de tjänsterna tillsätts fortfarande. Enligt Vårdförbundetsordförande  i Västmanland, Liz-Marie Lindblom, har hennes medlemmar ännu inte berörts.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida