Många får kortare eller längre arbetstid

14 april 1997

SÖDERMANLAND. Närmare hälften av alla medlemmar i Södermanland berörs av den arbetstidsförändring som den lokala SHSTF-avdelningen förhandlat fram i samband med årets löneförhandlingar. Alla som går på schema och har en arbetstid på 38,25 timmar i veckan får i fortsättningen 37,0 timmar. Samtidigt höjs deltidsanställdas arbetstid med motsvarande tid, de får alltså högre tjänstgöringsgrad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida