Många fimpade efter test

När Nyby vårdcentral erbjöd fri spirometriundersökning visade det sig att var fjärde undersökt kvinna och var tredje man hade KOL.

Under tre år fick alla som bodde i Nyby vårdcentrals upptagningsområde i Uppsala som var över 40 år och hade rökt i minst tio år erbjudande om en gratis lungfunktionsundersökning. Projektet är det första i sitt slag i primärvården och avslutades 2002.

Av de 500 personer – rökare och före detta rökare – som nappade på erbjudandet hade 23 procent av kvinnorna och 32 procent av männen kol, kronisk obstruktiv lungsjukdom, en obotlig skada på lungans oräkneliga små skiljeväggar som rökare drabbas av. Bland 60-70-åringarna hade uppåt varannan kol och bland 40-åringarna var tionde.

Smygande sjukdom
– Det var långt fler än vi hade trott. Vår idé var att upptäcka patienterna innan de får uttalade problem med andningen. Det här är en smygande sjukdom, man vänjer sig vid sin hosta och sin tunga andning. Men slutar man röka så stannar den skadliga processen upp, säger Yvonne Green, den sjuksköterska som stått för spirometriundersökningarna.

Av de undersökta var 200 före detta rökare, resten rökte fortfarande. De 300 rökarna erbjöds hjälp att sluta med ett rökstoppsprogram. 50 gick med i programmet, och av dem hade två av tre slutat röka vid det sista mötet.

– I vanliga fall slutar mellan åtta och tio procent att röka av dem som är med i ett rökstoppsprogram. Hos oss slutade 65 procent! Omkring fyra procent av rökarna slutar själva att röka. Men av alla som slutar återfaller fyra av fem, berättar Gunnar Johansson, läkaren som lett projektet.

Även om det nu är avslutat har projektet lett till en större vaksamhet på Nyby vårdcentral. Många patienter som söker för hosta hamnar numera hos Yvonne Green för en spirometriundersökning, och erbjuds rökstoppshjälp om de är rökare. Ibland kan en kompletterande lungröntgen bli aktuell.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida