Många har nått övertidstaket

7 december 1998

SKARABORG. På sjukhusen i Skövde och Lidköping får personalen arbeta mycket övertid och många har nått taket för hur mycket övertid de får göra. Vårdförbundet kräver att arbetsgivaren ska se över sin organisation, till exempel om inte många av vikarierna kan få tillsvidareanställning. Förbundet vill också att arbetsgivaren ska arrangera en utbildningsdag för chefer om lagar och avtal och med medverkan från Vårdförbundet eftersom man tycker att det finns stora kunskapsbrister.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida