Många hemlösa har somatiska problem

Var femte uteliggare har somatiska problem, var tredje har psykiska problem och varannan har missbruksproblem som de behöver hjälp med. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen i dag lämnade till regeringen.

Socialstyrelsen har presenterat sin tredje nationella kartläggning av hemlösheten i Sverige. Den visar att bland uteliggare och intagna på institutioner har var fjärde både missbruksproblem och psykiska problem. 

21 procent av uteliggarna har somatiska problem, motsvarande siffra för de intagna är … procent

Andelen somatiska problem var i de tre grupperna 21 respektive 16 och 19 procent. Missbruksproblemen var störst i gruppen som skulle skrivas ut från institution inom tre månader, 74 procent, medan andelen med psykiska problemen var störst i gruppen med villkorad vistelse, 50 procent.

Läs Hemlöshet i Sverige 2005 ? omfattning och karaktär på www.socialstyrelsen.se

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida