Många hinder att övervinna

3 000 intresseanmälningar och 160 konkreta företagsplaner. Ändå startas inte fler än ett 50-tal nya vårdföretag i Stockholms län.

6 november 2000

De torra siffrorna är ett sätt att beskriva den steniga väg som leder från intresse och idé till undertecknat avtal och startad verksamhet. Hindren är av både legal, ekonomisk och mental art.

Eva Jonsson-Nordlund är vd för Viam, Vårdförbundets servicebolag för medlemmar som valt att starta eget som entreprenörer åt landsting och kommuner. Hon sammanfattar hindren i sex punkter:

Lagstiftningen. Lagen om offentlig upphandling (lou) är tuffare än den behöver vara med hänsyn till eu:s lagstiftning.

Fokuseringen på priset. När beställaren avgör vem som ska få en entreprenad tittar han för mycket på priset. Andra viktiga faktorer som vilken kvalitet som erbjuds, kompetens och erfarenhet, kännedom om patienter och närmiljö, förmågan att bygga nätverk med andra vårdgrannar väger inte lika tungt.

Storleken. När Stockholms läns landsting upphandlar väljer man att lägga ut hela vårdcentraler på entreprenad. Många distriktssköterskor tycker att enheterna blir för stora och vill dessutom kanske bara driva sin egen verksamhet på entreprenad.

Strukturen. Landstingen är inte gjorda för att tillåta den mångfald som är förutsättningen för att många små aktörer ska kunna verka.

Dåliga kunskaper. De som sköter upphandlingen, såväl tjänstemän som politiker, har för dålig kunskap om de små aktörerna, till exempel om innehållet i distriktssköterskans yrke.

Tungrott. Upphandlingarna tar för lång tid. Från det att upphandlingen inleds till dess att den nya entreprenören verkligen tar över går det uppemot ett år.

Nu är inte allt nattsvart. Signaler från Upphandlingskommittén, den statliga utredning som ser över lou, tyder på att den är på väg att föreslå uppmjukningar av lagen. Det skulle göra det möjligt för landsting och kommuner att lägga ut verksamhet på entreprenad till dem som arbetar i den utan regelrätt upphandling (»avknoppning«). Avtalen skulle kunna löpa på upp till fem år innan de måste upphandlas enligt reglerna i lou.

Eva Jonsson-Nordlund hoppas också att de som trots allt lyckats komma fram till ett avtal ska få fler – både Vårdförbundets medlemsgrupper och landsting och kommuner – att se de små entreprenadernas fördelar.
– Det är ju lite av Klondyke över den här branschen, säger hon. Alla famlar lite.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida