Många hinder på vägen

4 februari 2002

Det är fortfarande knepigt att vara småföretagare i landstingsvärlden. Inte minst i Stockholms läns landsting, som tillsammans med Region Skåne är det enda landsting där man på ett mer systematiskt sätt lägger ut sjukvård på entreprenad.

Det handlar fortfarande om upphandling, och upphandling av stora enheter, även om det luckrats upp något. Upphandlingarna tar lång tid. Förfrågningsunderlagen är oerhört detaljerade.

– Det känns som att ta på sig en tvångströja, sa en av Viams medlemmar till mig häromdagen, berättar Ingela Bengtsson, verkställande direktör i Viam.

Hon har haft flera kontakter med de politiker som beslutat att verksamheten ska läggas ut på entreprenad, och tycker sig möta förståelse för sina synpunkter om alla hinder för små företag inom vårdbranschen. Men i praktiken finns hindren kvar.

Viam, som är Vårdförbundets servicebolag för medlemmar som samtidigt är egna företagare, försöker stödja medlemmarna med uppmuntrande samtal och konkreta åtgärder som rådgivning, utbildningssatsningar, särskilda försäkringslösningar och nätverksbyggande. Vid årsskiftet hade Viam knappt 250 medlemmar. Många av företagen finns inom områden som företagshälsovård, utbildning och bemanningsföretag. De är inte i samma utsträckning som till exempel mödrahälsovård och liknande beroende av upphandlingsbeslut i landsting och kommuner. Hemsida: www.viam.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida