Många hoppas på att få pension före 65 år

Intresset var stort när landstinget i Östergötland erbjöd alla sjuksköterskor som fyllt 60 år att söka särskild pension.

När tiden för att skicka in en intresseanmälan gick ut visade det sig nämligen att 77 sjuksköterskor i åldern 60-65 år lämnat in en ansökan.

Det här innebär dock inte att alla 77 kommer att få ett ja när det slutgiltiga beslutet tas. Först väntar ett samtal med företrädare för landstingets kansli för en genomgång av den enskildes pensionssituation. Därefter ska varje sjuksköterskas ansökan tillstyrkas, bland annat av sjuksköterskans chef.

Chefen har vetorätt

– Ja, den enskildes chef har rätt att säga nej, berättar Anita Gustafsson, konsultchef på landstingets Resurscentrum och en av de personer som arbetat med frågan.

I praktiken innebär det alltså att chefen har vetorätt?

– Ja. Om bedömningen är att sjuksköterskan inte kan ersättas,  kan chefen säga nej, svarar Anita Gustafsson.

Vill få in yngre

För det handlar inte om att dra ner antalet tjänster, utan att få in yngre anställda i verksamheten.

– Syftet när landstinget satte av pengar till projektet var att försöka få en generationsväxling. Vi har många sjuksköterskor som kommit upp i ålder och vi måste få in nya och yngre, säger Anita Gustafsson.

 Hur många som slutligen kommer att få den särskilda pensionen är oklart, men Anita Gustafsson tror att det blir ett 50-tal. Bedömningen är att de fram till 65-årsdagen kommer att få en pension som motsvarar 70-75 procent av lönen.

Påverkar inte pensionen efter 65 år

Hur påverkar det tiden efter 65 år med tanke på att de sista åren har så stor betydelse för den slutliga pensionen?

– Det påverkar inte alls. Den som beviljas den här särskilda pensionen förlorar ingenting under de åren eftersom landstinget ekonomiskt fyller upp, säger Anita Gustafsson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida