Många i kommunal vård saknar rätt utbildning

Fyra av tio i kommunernas vård och omsorg saknar rätt utbildning för sitt jobb. Det visar en kartläggning som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen. Bäst utbildad är åldersgruppen 30-45 år (sju av tio har adekvat utbildning), medan bara 38 procent av dem över 55 år har slutfört yrkesutbildning inom vård och omsorg.

28 november 2003

Utbildningsgraden följer anställningsformen. Föga förvånande är timanställda sämst utbildade (var tredje har adekvat utbildning) medan de heltidsanställda är bäst utbildade (omvända siffror: två av tre har adekvat utbildning).

Trots detta anser åtta av tio att de har tillräcklig utbildning för de arbetsuppgifter de har. Bland timanställda är den siffran bara fyra av tio. Samtidigt anser en majoritet (två av tre) av de tillfrågade att de saknar möjlighet att utveckla sin kompetens. Det är egentligen bara de äldsta (över 55 år) som avviker i positiv riktning. Ändå anser varannan i den gruppen att de inte har tillräckliga utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen.

Handledningen lämnar en del övrigt att önska. Bara fyra av tio uppger att de får regelbunden handledning. Sämst är det för dem med kort anställningstid och för timanställda. Av dem får bara var tredje handledning.

Hur skapar man bättre utvecklingsmöjligheter? Lämpliga kurser, utbildning på betald arbetstid och högre lön om man utbildar sig, svarar de tillfrågade. Många framhåller också chefernas betydelse för att skapa ett utvecklande klimat på arbetsplatsen. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida