Arbetsmiljö

Många i vården drabbas av ohälsa genom jobbet

Många i vården drabbas av ohälsa genom jobbet
Många sjuksköterskor uppger att de under 2020 hade besvär orsakade av arbetet. Arkivbild: Mostphotos

Ohälsan på svenska arbetsplatser har ökat de senaste åren, mycket på grund av pandemin. Det handlar bland annat om trötthet och smärta orsakat av tung arbetsbelastning. Särskilt drabbade är sjuksköterskor och undersköterskor.

Var tredje sysselsatt person i Sverige, cirka 1,6 miljoner personer, hade under 2020 någon form av ohälsa orsakad av sitt arbete. Det visar en ny underökning från Arbetsmiljöverket. Det är en ökning jämfört med 2018, då motsvarande andel var 28 procent. En bidragande orsak till ökningen är coronapandemin som gjort att fler haft problem till följd av smitta.

— Siffrorna innebär tyvärr en fortsatt ökning av den upplevda ohälsan jämfört med 2018 års undersökning. Framför allt är det fler kvinnor inom vård och omsorg som upplever arbetsrelaterade besvär. Det är knappast förvånande med tanke på de effekter som pandemin haft i dessa branscher, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i ett pressmeddelande.

Undersköterska och sjuksköterska är två yrken som sticker ut. Bland dem har 48 respektive 46 procent haft besvär orsakade av arbetet. Av de drabbade sjuksköterskorna hade 39 procent varit frånvarande från arbetet på grund av besvären minst någon gång under 2020. Det kan jämföras med 29 procent för samtliga sysselsatta.  

Fler måste jobba förebyggande

Erna Zelmin-Ekenhem anser att resultaten borde fungera som en väckarklocka för arbetsgivarna, som måste jobba hårdare med att skydda sin personal. Arbetsmiljöverkets inspektioner visar att ungefär hälften av alla arbetsgivare behöver förbättra sitt förebyggande arbetsmiljöarbete, för att minska risken för fysiska och psykiska besvär hos personalen.

Undersökningen visar att trötthet tillsammans med fysisk smärta eller värk är de vanligast förekommande besvären. De orsakas i första hand av för hög arbetsbelastning, följt av påfrestande arbetsställningar, långvarigt stillasittande och krävande kontakter med kunder och patienter. Kvinnor upplever besvär i högre grad än män, framför allt inom vård, omsorg och utbildning, där fler kvinnor än män totalt sett arbetar.

Arbetsorsakade besvär 2020 i korthet:

  • 32 procent, eller 1,6 miljoner, av Sveriges fem miljoner sysselsatta har haft besvär till följd av arbetet under 2020.
  • Fler kvinnor än män upplever hälsobesvär på grund av arbetet. Nära fyra av tio sysselsatta kvinnor (37 procent) hade arbetsrelaterade besvär, medan drygt var fjärde man (27 procent) upplevde besvär.
  • För hög arbetsbelastning var den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär bland dem som fått besvär till följd av andra förhållanden än olycka.
  • Var tredje sysselsatt med besvär till följd av olycka angav fallolycka som orsak.
  • Mer än sju av tio med arbetsorsakade besvär kände trötthet på grund av arbetet.
  • Nästan två tredjedelar (64 procent) av de med besvär led av fysisk smärta eller värk.
  • Var tredje sysselsatt med besvär hade varit frånvarande från arbetet på grund av besvären minst någon gång under 2020.
  • Nära fyra av tio av de med besvär uppger att de fått personlig stöttning på grund av besvären av chefen eller någon annan som arbetsgivare utsett.

Källa: Rapporten Arbetsorsakade besvär 2020

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida