Många missar enkla strålskyddsrutiner på röntgen

Många missar enkla strålskyddsrutiner på röntgen
Sveriges största röntgenavdelningar har fått rapportera hur väl de följer sina egna strålsäkerhetsrutiner. Arkivbild

Flera kliniker frågar inte kvinnor i fertil ålder om de är gravida eller använder kompression för att minska stråldosen, visar en ny granskning från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Under 2013 och 2014 har Sveriges 94 största röntgenavdelningar fått rapportera hur de följer fyra enkla rutiner för att minska risken att patienten utsätts för onödig strålning. Personalen har fått svara på hur de säkerställer att:

  • Att rätt patient undersöks.
  • Att kvinnor i fertil ålder tillfrågas om eventuell graviditet.
  • Att gonadskydd används på män upp till en viss ålder.
  • Att kompression används, det vill säga att patientens underhudsfett pressas ihop för att minska stråldosen.

Stora brister på många håll

De flesta avdelningarna är noggranna när det gäller identitetskontroll och många har en hundraprocentig följsamhet till att säkerställa att rätt patient röntgas.

Men när det gäller de övriga rutinerna finns stora brister på många håll i landet. I Örebro och Sörmland ställs frågan om graviditet endast i hälften av fallen. Danderyds sjukhus använder nästan aldrig gonadskydd och i Norrbotten används ytterst sällan kompression.

Sämst är situationen i Region Jämtland Härjedalen som hamnar i botten när det gäller såväl att fråga om graviditet som att använda gonadskydd och kompression. Regionen åläggs nu att lämna in en rapport till Strålsäkerhetsmyndigheten. En analys av de bakomliggande orsakerna till den låga efterlevnaden av strålskyddsrutinerna ska vara klar senast den 30 april i år.

Fler ställer frågor om graviditet

Rapporten visar ändå att klinikerna under granskningens gång blivit bättre på att följa upp och utvärdera sina egna rutiner, framför allt när det gäller att fråga kvinnor om de är gravida. Följsamheten till den rutinen ökade till 64 procent 2014, jämfört med 45 procent 2013.

Däremot ökade inte användandet av kompression i samma omfattning. Där steg tillämpningen från 35 procent 2013 till 45 procent 2014.

Hundra procents följsamhet

TioHundra AB i Norrtälje och Carlanderska sjukhuset i Göteborg är exempel på kliniker som har rapporterat att de följer sina rutiner till hundra procent.

Strålsäkerhetsmyndigheten ser att det fortfarande finns stora möjligheter till förbättring.

– Många kliniker har fina rutiner, men de följs inte alltid, säger Camilla Larsson på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Praktiskt strålskydd vid röntgenundesökningar 2015:14

  • Granskningen omfattar såväl offentlig som privat röntgenverksamhet
  • Endast de som under 2011 genomförde fler än 10 000 undersökningar ingår
  • Rapporteringen har skett i två perioder under 2013 0ch 2014
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida