Många nya mål

Många nya mål
Foto: Jerker Andersson

Här är några av kongressbesluten:

 • Viktigast i lönekampen: en värdig livslön
  Vårdförbundets lönepolitik ska syfta till att skapa god löneutveckling, öka livslönen och lönespridningen. Målsättningen är minst 30 procent högre livslön jämfört med i dag och att genomsnittslönen för de mest erfarna blir minst dubbelt så hög som genom­snittslönen för nyutbildade, enligt kongressens beslut.
 • Lyhördare mot privat­anställda…
  Vårdförbundet vill utveckla de privatanställda medlemmarnas möjligheter att påverka, ge synpunkter och ta del av det fackliga arbetet. Bland annat ska riksklubbar och privatanställda förtroendevalda få mer utrymme på Vårdförbundets webbplats.

  … och kommunanställda
  Vårdförbundet ska också förbättra möjligheterna till medlems­engagemang och påverkan för kommunanställda medlemmar.

 • Höjd medlemsavgift
  Den 1 januari 2019 höjs medlemsavgiften från 265 till 295 kronor i månaden.
 • Begränsa beredskapen
  Kongressen slog fast att förbundet ska verka för att beredskapstid räknas in i arbetstagarens ordinarie arbetstid och för en kollektiv­avtalad begränsning av schemalagd beredskap.
 • Krav på kompetenta handledare
  Arbetsgivare som inte prioriterar handledarutbildning för sina anställda bör inte ta emot studenter, enligt Vårdförbundets kongress.
 • Mer jämställdhet
  Från och med nu ska Vård­förbundet prioritera arbetet för jämställdhet ännu högre och profilera sig mer i frågan.
 • Hellre lön än tillägg
  Hur vanligt är det med lönetillägg, alltså extrapengar som borde ligga på grundlönen? Och att medlemmar blir beordrade till arbete på annan ort än där de är anställda? Det här fick förbundsstyrelsen kongressens uppdrag att utreda.
 • Säkrare utryckningar
  Vårdförbundet ska aktivt lobba mot regeringen och Transportstyrelsen/Trafikverket för att införa ett nationellt körkort för utryckningsförare.
 • Högre och bredare karriärstege
  ”Gör om och gör rätt” blev uppdraget till förbundsstyrelsen som nu ska komplettera idén om en karriärstege i stil med läkarnas genom att tydligare beskriva både kliniska och akademiska karriär­vägar. Idén ska sedan skickas på remiss till avdelningarna.
 • Fler specialister i alla yrken
  Vårdförbundet ska driva frågan om att sjuksköterskor med äldre grundutbildningar ska kunna läsa vidare till specialist. Arbetet för att få till nationella specialistutbildningar för röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor fortsätter också.
 • Gå före mot palmolja
  Vårdförbundet ska sträva efter att ”i möjligaste mån” avstå från inköp av produkter som innehåller palmolja och tydligt ta ställning mot palmolja som tillsats, enligt ett kongressbeslut.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida