Många risker för patientsäkerheten

Det elektroniska journalsystemet i Umeå lämnar en del övrigt att önska. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

11 oktober 2004

Skärpning krävs på flera områden för att patientsäkerheten ska fungera tillfredsställande. I Umeå använder personalen journalsystemet bms, som finns i flera andra landsting i Sverige.

Fyra riskområden identifierades:

  • Läkemedelsfunktionen får mycket lågt betyg av personalen. Det är mer regel än undantag att uppgifterna om ordinerade läkemedel inte är tillförlitliga.
  • Tre fjärdedelar av personalen har råkat ut för driftstörningar och avbrott i kommunikationen med datorjournalen.
  • Dokumentationen och signeringen fungerar otillfredsställande. Det saknas i stor utsträckning enhetliga rutiner för var uppgifter ska skrivas in. Det krävs mycket »klickande« för att förflytta sig mellan olika delar i journalen och det är ibland svårt att få en helhetsbild. Många uppger att de inte hinner signera, vilket kan leda till listor med upp till flera hundra osignerade journaluppgifter.
  • Informationsöverföringen kunde vara bättre. Parallellt med datorjournalsystemet används även pappersjournaler. Flera system som används är inte integrerade och inte heller förenliga med datorjournalsystemet. Exempelvis följer inte texten »Varning« med till andra system.

Källa: Socialstyrelsen. Patientsäkerhet vid elektronisk vårddokumentation. Rapport från verksamhetstillsyn 2003 i ett sjukvårdsdistrikt inom norra regionen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida