Manlig inkontinens

7 juni 1999

Att kvinnor i medelåldern, speciellt de som fött barn, lätt drabbas av urininkontinens är väl känt. Däremot talas det inte lika ofta om inkontinens hos män. Ändå är det inte ovanligt att män får besvär i samband med att prostatan växer till och börjar trycka på urinröret, med trängningar som följd. Något som händer i övre medelåldern eller senare. Trängningsinkontinens gör att man känner ett plötsligt behov att omedelbart tömma blåsan. Ibland får mannen kraftiga trängningar utan att det kommer någon urin men det vanligaste är att trängningarna följs av urinläckage. Ansträngningsinkontinens, att det kommer några droppar urin när man bär tungt, hostar eller skrattar, kan förekomma hos män som prostataopererats. Slutarmuskeln runt urinröret har då skadats vid operationen. Yngre män som drabbas av inkontinens har oftast en inflammation i prostata. Vätskedrivande läkemedel, Parkinsonmediciner, vissa antidepressiva preparat och neuroleptika kan också ge urinläckage.
   
Sök hjälp hos distriktssköterska, distriktsläkare eller uroterapeut, manar författaren. Inkontinensen kan behandlas med läkemedel, elstimulering eller operation. Om inte helt botad blir man åtminstone mycket bättre. Boken handlar också om impotens och de olika behandlingsmetoder som finns mot den.

Författare Lena Maria Nordstrand 
Titel Läckan – handbok för karlar
79 sidor 
Förlag Cura AB 1998 
Cirkapris 176 kronor 
ISBN 91-89091-10-8

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida