Manlig sjuksköterska förväntas bli chef

7 mars 2005

Bara en procent av de isländska sjuksköterskorna är män. Forskaren Þórður Kristinsson har intervjuat elva manliga sjuksköterskor och sjuksköterskestuderanden om hur de ser på att vara man i en kvinnlig bransch. Ingen av de intervjuade hade tänkt sig en chefskarriär, men många av dem har ändå gjort en sådan. De upplevde att deras kvinnliga kolleger hade särskilda förväntningar på dem att bli chefer.

Läs mer om Kvinnor och män på den nordiska arbetsmarknaden på Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning, www.nikk.uio.no.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida