Måns Rosén utsedd till ny direktör för SBU

Regeringen utsåg i dag Måns Rosén till ny direktör för SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Måns Rosén lämnar därmed sin tjänst som chef för Socialstyrelsens epidemiologiska centrum, EpC.

Han efterträder Nina Rehnqvist som varit direktör sedan 2003. Hon försvinner dock inte från SBU. Regeringen har nämligen utsett henne till ny styrelseordordförande.

Enligt vad Vårdfacket erfar har initiativet kommit från Nina Rehnqvist själv, som efter att ha lett SBU i tre år nu vill börja trappa ner på arbetstakten. Hon fyllde 62 år i april.

För cirka tre veckor sedan tillfrågades Måns Rosén, 57, år, om han kunde tänka sig att bli ny chef. Han är adjungerad professor i epidemiologi och har varit chef för epidemiologiskt centrum sedan 1992. Under denna tid har han också ingått i Socialstyrelsens ledningsgrupp.

Många idéer

Han säger sig ha en hel del idéer om hur SBU:s arbete ska kunna förbättras och effektiviseras, men någon programförklaring vill han inte komma med förrän han har hunnit diskutera med SBU:s personale och styrelse.

– Men bland annat tror jag att vi kan utöka det internationella samarbetet så att vi kan dela upp utvärderingsområden mellan länderna. Då behöver inte alla länder göra samma utvärdering utan kanske vi kan utgå från varandras värderingar och istället anpassa dem för de nationella förhållandena.

Han tror också att SBU, genom att titta lite mer på hur det ser ut i verkligheten, kan fånga upp behandlingar och områden där det finns stora variationer mellan olika vårdgivare som kan vara lämpliga för SBU att utvärdera.

Med i många sammanhang

Tidigare har Måns Rosén bland annat arbetat som hälsoprogramdirektör vid Stockholms läns landsting och som sektionschef på före detta Spri.

Han är ledamot i Danmarks Folkhälsoinstitut, sitter i styrelsen för CHESS (Centre for Health Equity Studies), SBU:s vetenskapliga råd och Vetenskapsrådets ämnesområde medicin.

Måns Rosén tillträder som chef den 21 augusti. 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida