Margaretas irritation blev en idé

Förbättrad vård och arbetsmiljö är syftet med ett projekt på Karolinska universitetssjukhuset. Anställda får hjälp att utveckla idéer till uppfinningar.

Länge gick Margareta Qadoumi och irriterade sig över att det var så rörigt med alla gummihandskförpackningar i olika storlekar som låg huller och buller på arbetsbord, hyllor och bänkar.

Regelbundet hände det att hon spillde på paketen så att handskarna blev kladdiga och inte kunde användas. Varför kunde de inte sättas fast under hyllkanten och på det sättet vara både ur vägen och ändå tillgängliga? tänkte hon.

– Först klistrade jag fast paketen med tejp under hyllkanten. Det höll ett tag, men sedan lossnade de, berättar Margareta Qadoumi, biomedicinsk analytiker i Solna utanför Stockholm.

Men hon nöjde sig inte med det. I stället begärde hon in paketprover från olika tillverkare, mätte, funderade och ritade på en lösning som skulle gälla för alla paketstorlekar.

Och hon lyckades. Hennes idé har utvecklats till en patenterad ställning som tillverkas i Småland och i dag hänger på en rad hyllor på sjukhusen i Stockholm.

Även om Margareta Qadoumi lyckades till slut, har det varit en lång och jobbig period. Det har varit många timmar hemma vid skrivbordet trots en chef som lät henne göra mycket på arbetstid.

– Bara för att få patent krävdes 25 sidors beskrivning. Varje detalj, varje vinkel skulle finnas med och vara exakt på millimetern. Så det krävs verkligen både tid och tålamod, säger hon.

Det kostar också pengar. För att få patentet har hon fått låna 25 000 kronor.

Och det har krävts hjälp i olika stadier. Dels när det gällde att få fram en professionell ritning till patentansökan och dels att få tips på var produkten skulle kunna tillverkas.

– Marknadsföringen och försäljningen sköter jag däremot själv. Det står många kartonger hemma i bostaden.

Margareta Qadoumi är en av 29 anställda som i dag ingår i ett speciellt idéprojekt för kvinnor på Karolinska universitetssjukhuset, Utveckla din idé. Ett projekt med syftet att få fram uppfinningar som både förbättrar vården av patienter och de anställdas arbetsmiljö. Alla 29 har egna idéer som så småningom kan bli patenterade uppfinningar.

Projektet startade på allvar hösten 2004. Första steget var att bygga upp ett nätverk med förändringsagenter; anställda som är intresserade av att stödja och hjälpa och lämpliga att leda utvecklings- och förändringsarbete och som ska fånga upp anställda med idéer till uppfinningar. Intresset var stort och idag är de 18. De flesta yrkesgrupper finns representerade i projektet, undantaget är läkare.

Monica Ekblad, biomedicinsk analytiker inom transfusionsmedicin i Solna, och Yvonne Hartman, sjuksköterska i Huddinge, är förändringsagenter.

– Vi inom vården är duktiga på att snabbt fixa något som inte fungerar på vår arbetsplats. Men det stannar där eftersom vi är dåliga på att se att andra kan ha nytta av det vi gör och inte ser att det kan leda till en uppfinning, säger de.

Monica Ekblad och Yvonne Hartman får medhåll av en annan av förändringsagenterna, Monica Axelsson, biomedicinsk analytiker på transfusionsenheten i Huddinge.

– Det är en ny tanke, att man kan göra något annat än att bara lösa problemet på sin egen arbetsplats, säger hon.

Hon pekar också på att hon som förändringsagent får följa något hela vägen, från idé till färdig produkt.

– Det är fascinerande att få följa en idé hela vägen. Det är inte alltid det är den första idén som det blir något av, utan den kan utvecklas allt eftersom. Dessutom är det roligt att se all entusiasm och att få lära sig nya saker, säger hon.

Hon och de övriga förändringsagenterna har bland annat fått specialutbildning i hur man skapar nätverk och om patenträtt och hur det är att vara uppfinnare. Senare ska de också få en utbildning i genuskunskap. Deras uppgift är att i alla möjliga sammanhang sprida kunskap och inspirera anställda att utveckla idéer. För att klara det får de använda fem procent av sin ordinarie arbetstid.

De finansierar:
Det statliga verket för företagsutveckling, Nutek, och EU-organet Europeiska socialfonden är med och finansierar projektet.
www.nutek.se och www.esf.se

Kvinnoprojekt
Så här började det: Medarbetare kontaktade omvårdnadschefen Marie-Louise Orton för att få hjälp både med att gå vidare med idéer och för att få ut patent och produkter på marknaden. Samtidigt tog Nutek (statligt verk för företagsutveckling) kontakt för att diskutera möjligheten att stödja kvinnor inom vården.

I spetsen för projektet Utveckla din idé finns en styrgrupp där bland andra Vårdförbundets förtroendevalda Kristina Yxmark finns med. Ordförande är professor Peter Aspelin. Förändringsagenter har utbildats bland de anställda som ska hjälpa och stödja kolleger med idéer till uppfinningar. Målet med projektet: Från början var det att stödja 30 kvinnor med idéer till uppfinningar. I dag är deltagarna 29, varav fyra är män, men arbetet med att finna fler uppfinnare fortsätter tills projektet är slut den sista juni 2007.
   
Någon garanti för att få arbeta med sin idé på arbetstid finns inte, respektive chef avgör. Alla som är med måste skriva på ett sekretessavtal för att undvika intrång och idéstöld. Sjukhuset har avsagt sig rätten till uppfinningarna, den behåller idékläckaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida