Marianne stöttar chefer

Chefsmedlemmar i Örebro län får stöd av Vårdförbundets egen coach. »Jag blir förskräckt när jag hör om mellanchefernas arbetsmängd«, säger hon.

Entusiastiskt talar Marianne Hiller om att inget annat fackförbund kan erbjuda en sådan koppling mellan verksamhet och chefskap.

– Vårdförbundet kan vara både coach och sparringpartner, säger hon.

Det kan den behöva som ska ha årliga utvecklingssamtal med 80 medarbetare.

Efter några år som avdelningschef på en operationsavdelning på Universitetssjukhuset i Örebro fick hon uppdraget att arbeta som fackligt förtroendevald för chefsmedlemmarna i Örebroavdelningen.

– Själv tyckte jag att det var roligt att vara chef. Jag har haft tur med mina egna chefer och de problem vi har haft har vi kunnat lösa i en dialog.

Hon är van vid att kunna lösa saker. Marianne Hiller beskriver sig som en person mer inställd på möjligheter än på problem. En inställning hon får nytta av i sitt uppdrag som chefscoach.

– Mellancheferna har tuffa villkor. De är trängda mellan sparbeting uppifrån och personalens önskemål.

Hon är kritisk till strukturer som hindrar mellancheferna att ägna sig åt sin huvuduppgift: Att i dialog med medarbetarna leda och utveckla vården.

– De administrativa göromålen kräver så mycket energi att kreativiteten tar stryk. Jag blir förskräckt när jag hör om deras arbetsmängd, säger hon.

Marianne Hiller är inte otålig och säger, halvt på skämt, att hon jobbar med evigheten som perspektiv.

Seminarier, nätverksträffar, lönerådgivning, arbetsrättslig hjälp och stödjande samtal. Allt görs med det långsiktiga målet att ge Vårdförbundets chefsmedlemmar förutsättningar att leda verksamheten.

Råd till den som tänker säga ja till ett chefsuppdrag:

Tydliggör den egna drivkraften till att vara chef.
Se till att få tydliga riktlinjer och en relevant lön.

Råd till den som har sagt ja till ett chefsuppdrag:

  • Skapa en dialog med verksamhetschefen.
  • Se till att få handledning – enskilt eller i grupp.
  • Skaffa en mentor

Läs mer i broschyren ”Nyfiken” under Trycksaker på www.vardforbundet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida