Mary tog examen i holistic nursing

På amerikanska universitet kan sjuksköterskor vidareutbilda sig i komplementär vård. Mary Elaine Southard tog en Master i holistic nursing efter 25 år inom cancervården.

9 februari 2004

På ett bullrigt café på södra Manhattan i New York dricker Mary Elaine Southard italienskt mörkrostat kaffe. Efter 25 år som cancersjuksköterska tyckte hon att hon bara ägnade sig åt akututryckningar och alltför lite åt preventiv vård.

Hennes arbete räckte inte till för annat än att ta hand om toppen av ett isberg. Samtidigt kändes det som om isbergen blev allt fler.

Hur skulle hon orka?

Mary Elaine såg hur kollegerna flydde jobbet och insåg att hon snart kunde vara en av dem. Efter åren som sjuksköterska i cancervården kände hon att hon ville stötta patienternas hälsa långt innan de blev svårt sjuka. Och använda behandlingar där patientens känslor, liv och andliga funderingar fick utrymme. För det är när helheten är i balans som hälsa byggs, tror hon.

När Mary Elaine Southard såg prospektet till Master-kursen i holistic nursing på New Yorks universitet sökte hon, trots att det innebar två timmar på tåget morgon och kväll. I kursen fördjupas sjuksköterskans kunskaper i omvårdnadens kärnämnen och den senaste forskningen, men även i alternativa och komplementära tekniker/behandlingar. Erfarna sjuksköterskor studerar och praktiserar kreativ visualisering, avslappning, therapeutic touch, stresshantering, örtlära/homeopati, andningstekniker, nutrition, motion och mycket mer. Att själv pröva på teknikerna ingick. Självkännedom och personlig utveckling betonas. Därför lär sig studenterna meditation redan första kursveckan.

Allt hänger ihop. För att kunna ses som förebilder måste vi ta hand om oss själva. Det är lättare att motivera en patient att använda en metod du själv upplevt nyttan av, till exempel för att lindra stress, förklarar Mary Elaine Southard.

Målet är att de komplementära metoderna ska används som en integrerad del i det vanliga arbetet när sjuksköterskan är klar med sin utbildning.

När en holistisk sjuksköterska möter en diabetespatient intresserar hon sig inte bara för kroppen och blodsockernivån, utan möter också hennes andliga och känslomässiga behov. Genom att lära henne avslappning eller meditation till exempel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida