Masar lär av journalister

På universitetet hittade masarna i Stockholm möjligheten att få skräddarsydda kurser i just det de behövde: kommunikation och juridik.

7 augusti 2000

Hjä-älp! Hjä-älp! De förtvivlade ropen ekar i den ödsliga korridoren.

Inom några sekunder ska en undersköterska dyka upp i bild och förklara att vården på den här institutionen är under all kritik.

Men det behöver hon egentligen inte göra. För saken är redan avgjord; Polhemsgården är redan skandaliserad.
Videobandet rullar några minuter till innan tv:n stängs av och ljuset i taket tänds igen.

Tv:n finns i ett litet grupprum på institutionen för journalistik, medier och kommunikation (jmk) vid Stockholms universitet.

I rummet finns också Stig Hadenius och femton sjuksköterskor. Han är professor vid jmk och håller en föreläsning på temat Trossen – bilden av ett servicehus i massmedier och opinion. De är masar i Stockholms stad och mitt uppe i sin kurs i ämnet praktisk kommunikation.

Stig Hadenius lägger sina glasögon på bordet framför sig, sätter fingertopparna mot varandra och sammanfattar:

– Sarah Wägnert ser bra ut, uttrycker sig väl och har inga nyanser. Hon blev en hjälte.

De femton masarna framför honom sätter fart på diskussionen. Den visar att masarna inte är odelat förtjusta i det de sett på tv.
Men samtidigt läggs ytterligare en bit till deras förståelse för under vilka villkor journalister arbetar.

Missförhållanden i massmedier
Träffen på jmk är en av tio i den fempoängsutbildning på temat Praktisk kommunikation, som jmk ordnat för masarna på uppdrag av Stockholms stad. Temana vid de andra kurstillfällena har varierat från mycket praktiska ämnen som Framträdande och kroppsspråk/Muntlig framställning och Att skriva ändamålsenligt – tjänsteutlåtanden och rapporter till Praktisk retorik, och just diskussionen om Trossen och Polhemsgården som två exempel på hur missförhållanden i vården kan speglas i olika massmedier.

Sexton masar har deltagit i kursen Praktisk kommunikation. En av dem är Inger Karlsson, mas i Bromma stadsdelsförvaltning sedan snart fyra år:

– Vi som varit med några år har alla i någon situation mött pressen. Och varit rädda och oroliga för att inte kunna hantera den situationen på rätt sätt, säger hon.

Några av kurstillfällena har alltså ägnats åt både att visa hur journalister arbetar och hur lagstiftningen påverkar mötet mellan mas och journalist.

Men väl så viktigt för masarna är behovet av att kunna skriva så att man når den målgrupp man har.

– Väldigt mycket av vårt jobb handlar om att skriva. Vi har olika mottagare: nämndens ledamöter, Socialstyrelsen, anhöriga, personal. Också det måste man lära sig – och det gör man inte på vårdhögskolan.

Därför har de kurstillfällen som handlat just om hur man formulerar sig skriftligt varit värdefulla. Inger Karlsson tycker att hon redan har haft nytta av det hon lärt sig vid de kurstillfällen som handlat om att lära sig skriva på ett ändamålsenligt sätt. Bland annat har politikerna i nämnden sagt att hennes beslutsunderlag blivit bättre.

Lära om lagstiftning
Det var när masarna i Stockholm fick klart för sig att det fanns en pott pengar för deras vidareutbildning som de kom fram med önskemålet om en kurs i praktisk kommunikation. Men de hade också ett andra önskemål: att få en specialsydd kurs i juridik.

Inger Karlsson var en av dem som ingick i den arbetsgrupp som förberedde de båda kurserna i praktisk kommunikation och juridik:

– Vi kände att vi behövde lära oss mer om den lagstiftning som styr hela förvaltningens arbete, sett från ett slags helikopterperspektiv, säger hon.

– Det kunde vi inte få på vårdhögskolan, däremot kunde juridiska fakulteten vid Stockholms universitet skapa en fempoängskurs åt oss, som vi alla är mycket nöjda med.

Den juridiska kursen byggde till stor del på frågor som masarna stött på i sin dagliga verksamhet. Några exempel: Lex Maria-ärenden, masens roll när verksamhet läggs ut på entreprenad, avtalsrätt, hur man gör när man överklagar ett beslut, viten.

Och alltså ämnesområden som är fjärran ifrån vårdhögskolornas administrativa utbildningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida