Masen – en framgång

8 april 2002

På det stora hela är inrättandet av en medicinskt ansvarig sjuksköterska en av de synbara framgångarna för äldrevården, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Att det trots hög personalomsättning och stor andel outbildad personal inte är fler skandaler inom äldrevården, anser hon till stor del är masens förtjänst. För Eva Fernvall är det en självklarhet att masen står utanför verksamheten, samtidigt som hon måste finnas så pass nära den att hon kan ha en handledande funktion.

– Blir hon en del av vården förlorar hon sin möjlighet att utöva tillsyn. Masen måste lyfta sig själv över vardagen och ha ett helikopterperspektiv på kommunens äldrevård.

Masens roll är känslig, säger ordföranden. Men med potential om den används rätt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida