Massor av aktiviteter i Vårdförbundsveckan

För första gången någonsin arrangeras en speciell Vårdförbundsvecka, den 17-21 november. -Vi vill göra något samtidigt i hela landet, så att medlemmar och förbundets företrädare ska få möjlighet att träffas för att utbyta tankar och åsikter, säger Anna-Karin Eklund, förbundets vice ordförande.

3 november 2003

En rad medlemsaktiviteter anordnas i hela landet: seminarier, föredrag och föreläsningar, medlemsmöten, besök på arbetsplatser och mycket annat. Anna-Karin Eklund säger att det är betydelsefullt för Vårdförbundet att synas och att visa vilka frågor förbundet arbetar med.

– Vi hoppas att många deltar och att det som händer den här veckan ska skapa större intresse och förståelse för Vårdförbundets verksamhet och arbete, säger hon.

Här kan du läsa om mycket av det som är inplanerat. Du som vill veta mer kan vända dig till din företrädare, din klubb eller den lokala avdelningen, eller läsa på de lokala avdelningarnas hemsidor.

NORRBOTTEN
Miniseminarier dagligen på flera orter.
Tisdag: Professor Astrid Norberg föreläser i Luleå om »Samvetsstress och moralisk känslighet, inre styrka och utbrändhet«.
Torsdag: Föreläsning i Gällivare om »Ett friskt arbetsliv«.
Fredag: Lönesmedjor arrangeras runt om i länet där medlemmar får råd i löneförhandlingar, tillgång till lönestatistik och svar på frågor kring lön, löneavtalen och förbundets lönepolitik.

VÄSTERBOTTEN
Onsdag: Heldagsföreläsning i Umeå med Tatjana Sivik, docent i psykosomatisk medicin i Göteborg.
Måndag-onsdag: Styrelsens ledamöter och samordnare besöker arbetsplatserna i länet.

VÄSTERNORRLAND
Måndag: Chefsseminarium i Härnösand. Medlemsmöten i Sundsvall och Örnsköldsvik
Tisdag: Medlemsmöten i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Möte med företagssjuksköterskor i Sundsvall.
Onsdag: Medlemsmöten i Sundsvall och Örnsköldsvik. Möte med företagssjuksköterskor och privatanställda i Sollefteå. Möte med studenter i Örnsköldsvik. Möte med kommunanställda i Sundsvall. Medlemsmöte med underhållning på kvällen i Sollefteå.
Torsdag: Möte med studenter i Sundsvall. Möten med privatanställda i Örnsköldsvik. Medlemsmöten i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

JÄMTLAND
Lunch- och kvällsseminarier med olika teman, till exempel om ansvarsfall, pensioner och försäkringar.

GÄVLEBORG
Badhus hyrs tre kvällar för att medlemmarna ska kunna få en »spa-kväll«. Medlemmar som är egna företagare deltar också.
Tisdag-onsdag anordnas en chefskonferens tillsammans med Dalarna i Högbo utanför Sandviken.
Öppet hus på avdelningsexpeditionen tre dagar.

DALARNA
Tisdag-onsdag: Chefskonferens tillsammans med Gävleborg i Högbo utanför Sandviken.
Torsdag arrangeras en medlemsdag på Kopparberget konferens i Falun. Ekonomen och debattören Ewa Persson föreläser på temat »Kvinnor-makt-livet«. En teatergrupp uppträder.

UPPSALA
Styrelsens ledamöter besöker arbetsplatserna i länet.
Möte för företrädare och medlemmar med Kerstin Malmsten, rektor på Mälardalens högskola.
Uppsökande verksamhet på sjuksköterske- och biomedicinsk analytikerutbildningarna.

VÄSTMANLAND
Måndag-tisdag: Medlemsmöten om bland annat avtal och att förhandla själv.
Onsdag: Föreläsning med Anders Widén om ledarskap och stresshantering.
Torsdag: Möte med chefer om att vara med i Vårdförbundet. Eva Fernvall deltar.

STOCKHOLM
Måndag: Föreläsning på Danderyds sjukhus om integration, medlemsmöte/öppet hus på Södersjukhuset samt höstmöte för den centrala sektionen med föreläsning om »långtidsfriska« av Birger Rexed.
Tisdag: Föreläsning på Danderyds sjukhus om rörelsehindrade barn och ungdomar. På kvällen föreläser islamologen Jan Hjerpe i moskén på Söder.
Onsdag: Sektionen och medlemmar på Huddinge sjukhus visar forsknings- och utvecklingsarbeten i Birkeaulan. Medlemsmöte i Södertälje.
Torsdag: Konferens med politiker och medlemmar.
Fredag: Föreläsning om stress och utbrändhet på Danderyds sjukhus.

VÄRMLAND
På förmiddagarna besöker styrelsens ledamöter arbetsplatserna i länet.
Informationsmöten på avdelningsexpeditionen på eftermiddagarna med representanter för arbetslöshetskassan, försäkringskassan, Arbetsmiljöverket med flera.

ÖREBRO
Tisdag: Ministämma i Örebro. De medlemmar som deltog på förbundets Vårdstämma i Älvsjö i maj föreläser. Dessutom en paneldebatt om forskning och utveckling. På kvällen fest på Nöjeskrogen.
Onsdag: Medlemsmöte på kvällen på avdelningsexpeditionen. Medlemmar som arbetat utomlands berättar om sina erfarenheter.
Torsdag: Möte tillsammans med Svenskt näringsliv och universitetet om olika alternativ till hur vården kan bedrivas.

SÖDERMANLAND
Måndag: På morgonen glögg och pepparkaka vid sjukhusentréerna och eventuellt även på andra arbetsplatser. Tävling och pris varje dag under veckan. Arbetsmiljöseminarium för medlemmar i Gyllenhjelmssalen i kommunhuset i Strängnäs.
Tisdag: Seminarium om bemötande/
etik med Eva-Lotta Göthman på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.
Onsdag: Föreläsning om sjuksköterskan som arbetsledare för studerande som går femte terminen på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Seminarium om bemötande/etik med Lena Parmestam på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Seminariet »Se möjligheterna i livet« med Inger Hansson på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.
Torsdag: Seminariet »Sorgearbete« med Hilkka Hagelberg på Nyköpings lasarett
Fredag: Styrelsen kommer att besöka så många arbetsplatser som möjligt.

ÖSTERGÖTLAND
Måndag: Vårdförbundet finns i foajén till Universitetssjukhuset i Linköping och på lasarettet i Motala. Medlemsmöte på vårdcentralen i Östra Husby. Medlemsmöte för nya medlemmar på avdelningsexpeditionen i Linköping.
Tisdag: Vårdförbundet finns i foajén på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och lasarettet i Finspång. Medlemsmöte på vårdcentralen i Valdemarsvik.
Onsdag: Seminarium om »Lust och motivation på jobbet. Älska ditt jobb« med pedagogen Lou Rossling på Vätternskolan i Motala.
Torsdag: Medlemsmöte i Ödeshög. Seminarium om »Lust och motivation på jobbet. Älska ditt jobb« med pedagogen Lou Rossling på förmiddagen på Arbetets museum i Norrköping och på eftermiddagen i Ryttargårdskyrkan i Linköping.

VÄSTRA GÖTALAND
Medlemsmöten. Utställningar i matsalar. Besök på vårdhögskolor. Föreläsningar. Luncher med aktiviteter. Öppet hus på klubbexpeditioner. Styrelseledamöter/
företrädare besöker arbetsplatser med fruktkorgar.

JÖNKÖPING
Löneutbildning för medlemmar i Eksjö.
Medlemsmöten »med flärd« – samarbete med en skönhetssalong.

KRONOBERG
Måndag-torsdag kommer styrelseledamöter till alla arbetsplatser i länet med en fruktkorg och kort information.
Torsdag föreläser författaren Theodor Kallifatides i Växjö om »Ordets makt och betydelse«.

HALLAND
Tisdag: Prästen och teologen Lisbeth Carlborg föreläser i Halmstad om existentiella frågor och vardagsetik.
Onsdag: Kvällsmöte i Varberg tillsammans med förbundsombudsmannen Margareta Öhberg på temat »hur förhåller jag mig i förhandling med chefen så att jag får högre lön«.
Lunchföreläsningar i alla kommuner, bland annat av medlemmar som har skrivit intressanta uppsatser. På Länssjukhuset i Halmstad föreläsning om smärtbehandling.

KALMAR
Måndag: Öppet hus på avdelningsexpeditionen i Kalmar.
Seminariedagar (måndag i Västervik, tisdag i Kalmar och onsdag i Oskarshamn) med deltagande av bland annat representanter för landstingets FoU-enhet, Rysslandsprojektet och en skönhetskonsult. Dessutom blir det taktil massage, konst och utställningar.
Torsdag: Festkväll i Folkets park i Oskarshamn med mat, musik, kåsör och stå-upp-komikern Jan Bylund.

BLEKINGE
Måndag och torsdag finns Vårdförbundet i sjukhusentréerna med bland annat information om Vårdförbundet och bildspel från aktuella lokala händelser och från Vårdförbundets politik. Teatergruppen Etiketterna från Jönköping deltar också.

SKÅNE
Alla klubbar håller årsmöten med mingelparty, praktiskt lönestöd och utlottningar av Oslokryssningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida