Måste satsa på personalen

11 januari 1999

UPPSALA. Det fanns en enighet om behovet av ökad kvalitet och kompetenshöjning  för att verksamheten ska kunna utvecklas vid ett möte som hölls i Uppsala i slutet av november. I mötet deltog de ledande politikerna och tjänstemännen i landstinget och kommunerna i Uppland och representanter för Vårdförbundet med ordföranden Eva Fernvall i spetsen. Man var även enig om att det behövs en satsning på personalen för att klara den framtida rekryteringen (i dag saknas över 100 sjuksköterskor på Akademiska sjukhuset i Uppsala). Landstinget har nyligen i sin plan inför framtiden också sagt att personalen tagit mycket stryk under de senaste årens besparingar och att man nu måste satsa speciellt på dem.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida