Måste vittna om nödtestamente

Falck Ambulans AB tvingas, efter domstolsbeslut, lämna ut personuppgifter om anställda för att de ska kunna vittna i en rättegång.

1 december 2003

Bakgrunden är att en svårt sjuk man, innan ambulanstransporten från bostaden till akutmottagningen, bad ambulanspersonalen att lyssna till hans sista vilja, hans muntliga nödtestamente. Mannen fördes därefter till akutmottagningen men avled efter någon timme. Ambulanspersonalen har bekräftat det som sas i ett skriftligt intyg. En av dem har därefter kontaktats av en av de anhöriga och uppger att denne uttryckt sig hotfullt.

Mannens bröstarvingar överväger att pröva innehållet i nödtestamentet i domstol. Därför begärde deras advokat att få namn, personnummer och adress av Falck Ambulans till de tre anställda som lyssnade på mannen. Uppgifterna skulle sedan användas för att kunna förhöra dem i domstol.

Falck Ambulans vägrade att lämna ut uppgifterna. Även Stockholms läns landsting sa nej. Man hänvisade till sekretessförordningen och den paragraf som säger att sekretess råder om det inte står klart att uppgifterna kan lämnas ut utan att personalen lider men.

Advokaten överklagade till kammarrätten i Stockholm som gjorde en annan bedömning. Kammarrätten säger i sin dom att det står klart att uppgifterna kan lämnas ut utan risk för att ambulanspersonalen lider men. Därmed upphävs landstingets beslut och advokaten har rätt att få ut uppgifterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida