Mat för äldre

5 oktober 1998

Författare Livsmedelsverket
Titel Mat och kostbehandling för äldre
112 sidor
Förlag Livsmedelsverket 1998.
Cirkapris 225 kronor, inklusive porto
ISBN 91-7714-107-5

Mat och ätande är en källa till glädje och social samvaro för de flesta unga människor. För många gamla gör sjukdom, social isolering och förändringar i smakupplevelser att aptiten försvinner. De kan bli undernärda och få en ytterligare försämrad hälsa med dåligt immunförsvar och sämre förmåga att läka sår som följd. Den här boken handlar om vad man kan göra åt problemet i äldreomsorg och hemsjukvård. Den fokuserar på riskpersoner: gamla med cancer, Parkinsons sjukdom, demens, stroke och diabetes. Sjukdomar där ätandet kan bli särskilt besvärligt på grund av svårigheter att tugga och svälja, och illamående av mediciner.

Många praktiska råd och tips ges av de fem dietister som är bokens huvudförfattare. Experter inom andra områden som medicin, omvårdnad, etik och farmakologi kompletterar med sina specialkunskaper. Särskilda kapitel behandlar ”mat för äldre invandrare” och ”mat och etik”.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida