Matta gav arbetsskada

Att det är viktigt att den som söker en tjänst noggrant kontrollerar om det finns kollektivavtal och försäkringar visar det som hänt en sjuksköterska på ett mindre privat företag.

Sjuksköterskan arbetade på en sjukgymnastmottagning. En dag las en ny linoleummatta in. Kort tid efteråt klagade personalen på dålig lukt från mattan och något senare uppvisade inte bara sjuksköterskan utan även andra anställda astmaliknande problem. De framförde själva till arbetsgivaren att de fått problem på grund av brister i arbetsmiljön, eftersom skyddsombud saknades.

Ett par månader senare granskades ventilationen på uppdrag av fastighetsvärden. Ytterligare en dryg månad senare lät arbetsgivaren en fristående konsult besiktiga lokalerna. Vid två tillfällen senare kom även mattillverkaren dit på syn. Den dåliga lukten försvann efter att mattan förseglats, städrutiner ändrats och ventilationen åtgärdats.

För sent
Men då var det för sent. Sjuksköterskan och en annan anställd hade redan fått sina skador. När de ville ha ersättning för dessa visade det sig att företaget saknade både kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (tfa) som kompletterar lagen om arbetsskadeförsäkring. Det innebar att de själva måste föra skadeståndstalan i domstol för att kunna få ersättning.

lo-tco Rättsskydd företrädde sjuksköterskan och en enskild advokat den andra som skadats. Båda yrkade att tingsrätten skulle fastställa att arbetsgivaren är skadeståndsskyldig till arbetsskadorna genom att inte inom skälig tid åtgärda bristerna i arbetsmiljön, men de förlorade målet.

Tingsrätten säger bland annat i sin dom att det förutom problemet med linoleummattan fanns andra skadeorsaker, till exempel brister i ventilationen som var fastighetsägarens och inte arbetsgivarens ansvar. De åtgärder som vidtagits hade, menar tingsrätten, skett inom skälig tid och arbetsgivaren ansågs inte vållande till arbetsskadorna.

Domen överklagades
Nu förs målet vidare till hovrätten. Båda juristerna anser att arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, oavsett om
fastighetsägaren ska åtgärda ventilationen.

Det här är en principiellt viktig fråga. Det finns många mindre arbetsgivare som inte tecknar kollektivavtal och inte heller tecknat någon försäkring för arbetsskador. Om något händer är det den enskilde anställde som drabbas.

I det här fallet riskerar sjuksköterskan att gå miste om 150 000–200 000 kronor. Hon har av och till varit sjukskriven med bara sjukpenning och får i dag till 25 procent sjukbidrag/förtidspension.

Om arbetsgivaren anses vållande får hon bland annat ersättning för förlusten under sjukskrivningen, för sveda och värk, för medicinsk invaliditet och för anspänning i arbetet och på fritiden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida