Med 3D hittas fler tumörer

Med 3D hittas fler tumörer
I 3D-bilden till vänster visas med hjälp av brösttomosyntes en tumör på cirka en centimeter som inte är säkert synlig på mammografibilden till höger. Foto: Skånes universitetssjukhus

Genom tredimensionell bildtagning av bröst är det möjligt att upptäcka många fler cancertumörer än vid traditionell mammo­grafiscreening, visar en studie.?

6 november 2018

— Vi hittade 34 procent fler cancertumörer jämfört med nuvarande standard, mammo­grafi­screening, berättar Sophia Zackrisson, docent vid Lunds universitet och röntgenläkare vid Skånes universitetssjukhus.?

I studien från sjukhuset deltog närmare 15 000 kvinnor mellan 2010 och 2015. Resultaten, som publicerats i den ansedda tidskriften Lancet Oncology, visar att 3D-metoden har stor potential. ?

Vid brösttomosyntes tas flera bilder ur olika vinklar. De används sedan tillsammans för att skapa en detaljrik volymbild i 3D men där skikten även kan granskas var för sig. Metoden används redan i dag vid utredning av misstänkt bröstcancer på bland annat Skånes universitetssjukhus.

??Förutom att chansen att upptäcka tumörer ökar kan stråldosen under vissa förutsättningar bli lägre.

?— Dessutom kan trycket mot bröstet minskas vid undersökningen. Det kan eventuellt få fler att delta, säger Sophia Zackrisson.?

Men om metoden ska införas brett, i det allmänna screeningprogrammet för bröstcancer, måste risken för överdiagnostik och omotiverade behandlingar utvärderas. ?

Resultaten visar att brösttomosyntes gav något fler falskt positiva fynd. Fler kvinnor fick återkallas för extra undersökningar jämfört med vid vanlig mammo­grafi. ?

Forskargruppen ska nu göra en studie där kostnaderna vägs mot nyttan. De kommer även att göra en metastudie tillsammans med andra europeiska forskare, där de samlade forskningsresultaten analyseras.

??Ytterligare en utmaning är att det råder brist på radiologer som kan granska den ökade mängd bildmaterial som metoden innebär. Dessutom finns det två olika spår i användandet. I internationella studier har 3D och traditionell mammografi kombinerats, bland annat för att minska antalet falskt positiva svar. Vid Skånes universitetssjukhus används endast 3D-metoden, vilket ger mindre bildmaterial och lägre stråldos.?

— Vi har visat att vi kan uppnå samma resultat med en enklare och kanske till och med bättre metod. Brösttomosyntes kommer att införas, det är bara en fråga om när det sker och i vilken skala. Förhoppningsvis kan den ytterligare minska lidande och död i bröstcancer, säger Sophia Zackrisson.

??I framtiden kan delar av bildgranskningen i samband brösttomosyntes eventuellt automatiseras med hjälp av datorer, men det dröjer. I dagsläget saknas bland annat färdigutvecklad och utprovad programvara för detta. Studier pågår, bland annat i Sophia Zackrissons forskargrupp. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida