»Med dagens arbetsmarknad hade domen blivit annorlunda«

– Jag är förvånad över att AD så rakt säger att löneskillnaderna inte beror på kön, trots att ledamöterna är eniga om att arbetena är likvärdiga, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Hon tror att domen skulle ha varit en annan om det gällt dagens förhållanden.

– Marknaden ser annorlunda ut eftersom landstingen fått konkurrens av privata vårdgivare och bemanningsföretag.

Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström väljer att understryka det positiva i domen: det går att jämföra två olika arbeten och barnmorskornas arbeten är att betrakta som minst lika kvalificerade som medicinteknikernas.

Men när det gäller barnmorskorna i Örebro finns inget mer för JämO att göra. Det går inte att överpröva Arbetsdomstolens beslut. Både förra JämO, Lena Svenaeus, och Claes Borgström frågar sig till och med om det är rätt att en domstol bestående av arbetsmarknadens parter ska ha ett så stort inflytande över frågor som rör mänskliga rättigheter.

– När domstolen hänvisar till att barnmorskorna har den lön som »motsvarar deras allmänna lönenivå på arbetsmarknaden« visar ledamöterna att de inte har en antydan till kunskap om strukturell könsdiskriminering. Det är ju just den allmänna nivån på lönerna för dessa kvinnogrupper som JämO vänder sig emot, säger Lena Svenaeus.

Barnmorskorna från Örebro känner sig inte nedslagna av dagens dom och är inte avskräckta från att driva lönekamp i domstol. »Bågen är spänd – och wow, det här är ju kul«, som Kia Wetterberg uttrycker det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida