Med it-ronder fick de bättre arbetsmiljö

Med it-ronder fick de bättre arbetsmiljö
Anna Fridolfsson, avdelningschef på Blekingesjukhusets kirurgiklinik, tycker att it-ronderna har hjälpt dem att få ordning på mycket. Foto: Åsa Hammar/Sunt arbetsliv

Blekingesjukhuset. För att hantera datorproblemen som personalen upplever har ronder skapats för ?it-systemen.?

När it-ronden kommer får personalen först berätta fritt om vilka problem de upplever med datorer, program och kringutrustning. De första att få prova modellen fullt ut har varit kirurgikliniken som har två vårdavdelningar med 24 platser vardera.

?It-ronden utgörs av systemförvaltaren Sten-Åke Gustafsson och it-teknikern Jeanna Lindblom. De har hunnit samla på sig cirka 150 olika punkter som personalen upplever som frustrerande, irriterande eller icke önskvärt. På avdelningarna har deras besök varit uppskattade.?

— För oss har det betytt oerhört mycket. Vi hade en hel del gammal utrustning som vi har fått hjälp att byta ut. Sen var det många problem som vi inte hade fått åtgärdade efter att ha ringt helpdesk. Men nu är de ordnade, säger sjuksköterskan Anna Fridolfsson, chef för den ena av de två kirurgiavdelningarna. ?

Exempel på problem som kommit fram är att datorerna låste sig om någon glömt att logga ut. ?

— Det löste it-ronden åt oss, säger Anna Fridolfsson. ??

It-ronden är indelad i tre faser.?

  • Samtliga datorer och annan kringutrustning som är äldre än fem år, eller som är trasiga, ?byts ut.?
  • All personal bjuds in till ett möte där de fritt får berätta om problemen, föreslå förbättringar och önska it-lösningar eller it-verktyg. De får även fylla i en enkät. ?
  • Personal ”skuggas”. It-ronden följer med någon läkare eller sjuksköterska för att se om det finns bättre lösningar eller enklare sätt för den vardagliga användningen av it-systemen. ?

Ett starkt önskemål från sjuksköterskorna var att mössen och tangentborden skulle gå att sprittvätta, vilket de nu gör. Skärmarna till rondvagnarnas datorer har bytts ut till modellen större. Trådlösa uppkopplingar som tidigare fungerade dåligt av byggtekniska skäl har ersatts med fasta nätverkskopplingar eller bättre trådlös teknik, även om det fortfarande är svårt att få täckning med de datorer som står på rondvagnarna.??

Vissa saker kan it-ronden inte göra så mycket åt, exempelvis valet av datasystem som landstingsledningen upphandlat eller att det krävs olika inloggningar till olika system. Däremot kan it-ronden föra personalens förslag och önskemål vidare upp i hierarkin. Sedan 2016 finns en särskild styrgrupp på landstingsnivå för den typen av frågor.?

Ett konkret sådant exempel är att personalen ville kunna lägga sina scheman hemifrån. It-ronden lyfte frågan och nu finns ett beslut på att ett arbete ska starta för att lösa önskemålet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida