Med tandspegel och ficklampa

Evy blev plötsligt orolig och aggressiv, ville inte äta och började magra. Hon hade en inflammerad tand men är dement och kunde inte förklara att hon hade ont. Så ska det inte behöva vara, säger Margreth Stanley, sjuksköterska på äldreboendet Hallamöllan i Trelleborg, som testat ett munbedömningsinstrument.

Hittills har inte sjuksköterskor varit involverade i munhygienarbetet för äldre i kommunalt boende och personalens kunskaper i munvård är ofta liten. Berättelsen om Evy är ett exempel på det. Men nu ska det bli en ändring. Genom samarbete mellan tandhygienister och sjuksköterskor ska munhälsan bli bättre.

Vårdläraren och doktoranden Pia Andersson vid vårdhögskolan i Kristianstad har inom ramen för projektet »Bra mun – och tandvård« (se artikel intill) tagit fram ett munbedömningsinstrument som sjuksköterskan Margreth Stanley på äldreboendet Hallamöllan har testat tillsammans med en av Trelleborgs tandhygienister.

– Tandhygienisten visade först hur man undersöker munnen på en patient och så fick jag fortsätta undersöka de boendes munnar under hennes överinseende medan hon fyllde i uppgifterna på formuläret.

Med ficklampa och en vanlig tandspegel inspekterade Margreth Stanley de boendes svalg, munhåla, tunga, slemhinnor och tänder. Hon noterade på munbedömningsinstrumentet om där fanns beläggningar eller inflammatoriska förändringar.

– Jag frågade också om de kände sig torra i munnen, hade ont, svalde och tuggade som de skulle, hur de åt och om de kunde bita ordentligt.

Munnen är privat och de boende ska egentligen sköta den hygienen själva. Men alla kan inte, och alla vill inte. När ska personalen ta över?

– Det är ett svårt beslut. Ibland får man lirka. Men vägrar de så vägrar de. Några av patienterna som jag skulle undersöka ville först inte. Men så småningom tyckte de att det var bra att jag gick igenom deras munnar, berättar Margreth Stanley.

Åtgärd i vartannat fall
I vartannat fall ledde hennes munundersökning till en åtgärd. En del av de boende hade för stora och för slitna tandproteser, andra hade dålig tuggförmåga eller torra slemhinnor.

Tandhygienisten gav henne också tips och idéer om hjälpmedel.

– God munhälsa är en förutsättning för en god livskvalitet och varje människa har rätt att kunna äta och njuta av en måltid. Egentligen är det märkligt att vi sjuksköterskor som ser till hela människan inte har tänkt mer på kopplingen mellan sjukdomssymtom och dålig munhälsa.

Bör ta på sig uppgiften
Margreth Stanley tycker att sjuksköterskorna borde kunna ta på sig uppgiften att upptäcka förändringar i vårdtagarnas munnar, eftersom de med sin medicinska utbildning kan se mer än undersköterskorna.

– Sjuksköterskor vet till exempel om de boende har mediciner som kan påverka munhälsan och att en person i livets slutskede får torra slemhinnor och dålig salivutsöndring. Hos strokepatienter med halvsidig förlamning kan jag förvänta mig att maten ligger kvar i kinden och fräter på tänder och tandkött, säger Margreth Stanley.

Kosten betyder mycket för tänderna och att inte dricka för sött är viktigt. Den som inte kan svälja ordentligt kanske behöver mindre bitar eller puré. Undernäring kan bero på att tänderna krånglar.

Enkel lindring
Misskött diabetes kan ge muntorrhet och större känslighet för infektioner och svamp. Den som är torr i munnen har svårare att svälja maten.

– Det finns mycket man kan göra för att lindra besvären med muntorrhet. Viktigast är att se till att vårdtagaren får tillräckligt med vätska. Det finns också många salivstimulerande preparat på apoteket.

Margreth Stanley blev färdig sjuksköterska 1979 och då fanns ingen tandvård på schemat. I Trelleborgs kommun får hemvårdarna tandvårdsutbildning två gånger per år och lika ofta går en tandhygienist igenom munnarna på alla äldre i kommunalt boende.

– Eftersom sjuksköterskan är handledare och ska utbilda personalen måste hon ju ha kunskaper om detta också och jag har lärt mig mycket genom att testa den här bedömningsmallen. Personalen har också blivit mer noga och observant och kommer allt oftare och ber mig titta i de boendes munnar.

Blandat mottagande
Margreth Stanley föreslår att sjuksköterskan kompletterar tandhygienistens arbete genom att inspektera de boendes munnar enligt den framtagna mallen två gånger om året.

Bland personalen på Hallamöllans äldreboende har de nya munvårdsuppgifter som kan komma att falla på dem fått ett blandat mottagande.

Å ena sidan har personalen redan svårt att hinna med arbetet, å andra sidan har de, genom sin chef, fått upp ögonen för ett viktigt område som de förut inte tänkt på.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida