Medellönen 15 900 kronor

20 maj 1997

Den preliminära statistiken för löneökningarna under 1996 visar att lönespridningen minskat jämfört med 1995. Medellönen är preliminärt 15 900 kronor.

Enligt den snabbt framtagna och ännu inte slutgiltiga statistik som Landstingsförbundet redovisar ökade lönerna för Vårdförbundet SHSTFs medlemmar under 1996 med i genomsnitt 8,1 procent. I den siffran ingår inte bara de höjningar som kom genom avtalet i januari 1996 utan också andra typer av lönehöjningar både före och efteråt. Statistiken visar att medellönen för förbundets landstingsanställda medlemmar ligger på 15 900 kronor. Tio procent tjänar mindre än 14 000 och tio procent mer än 18 000 kronor.

Tanken med det avtal som blev klart för drygt ett år sedan var att löneskillnaderna skulle öka, men så har det inte blivit. Orsaken till detta kan bland annat vara att antalet nyutbildade minskat de senaste åren och att de nyutbildade har haft svårt att få fasta tjänster.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida