Medianlönen nu 21 400 kronor

Medianlönen för Vårdförbundets landstingsanställda medlemmar steg under 2002 till 21 400 kronor, en höjning med 4,1 procent.

Den lönestatistik som nu är klart för landstingen visar att Vårdförbundets medlemmar fått en genomsnittlig löneökning på 4,1 procent.

Ökningen skiljer sig dock mellan olika grupper. Lönerna för sjuksköterskor med specialfunktioner, till exempel diabetessjuksköterskor, ökade med 4,5 procent medan vanliga dagarbetande sjuksköterskor i sluten vård fått 3,9 procent.

Även om medianlönen stigit till 21 400 kronor har tio procent av förbundets medlemmar en så låg lön som 18 300 kronor eller lägre. Tio procent tjänar 25 000 kronor i månaden eller mer.

Statistiken visar också att lönerna för kvinnorna – över 90 procent av Vårdförbundets medlemmar – i genomsnitt är 97,3 procent av männens. Den främsta orsaken till skillnaden är att det finns fler män i chefsställning. Ser man till den stora huvudgruppen sjuksköterskor tjänar kvinnorna 99,6 procent av vad männen tjänar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida