Mediciner mot aids en mänsklig rättighet

- Det är kriminellt att de rika länderna inte bidrar med mer än de gör. Det sade FN:s särskilda sändebud i aidsfrågor i Afrika Stephen Lewis.

4 augusti 2003

– Kriget i Irak och rekonstruktionen av landet kostar många miljarder dollar. Varför finns det så mycket pengar till krig och så lite till bistånd? fortsatte Stephen Lewis.

Enligt who, Världshälsoorganisationen, har över 30 miljoner människor smittats av hiv och nästan 14 miljoner beräknas ha dött i aids.

Stephen Lewis har många års erfarenhet av arbete i Afrika, bland annat som Kanadas fn-ambassadör. När han inledde sitt arbete i mitten av 1980-talet trodde han sig vara väl förberedd. Men det räckte ändå inte för det som väntade i verkligheten.

Bland det mest frustrerande han sett med aids är stigmatiseringen av de sjuka, och osäkerheten om vad som ska hända med alla föräldralösa barn.

Trots det han sett och lärt om vår tids största hälsohot är han övertygad om att det finns saker att göra.

– Smittan kan hejdas om de afrikanska staterna och det internationella samfundet går samman i en gigantisk insats, sa Stephen Lewis med övertygelse.

Sjuksköterskor betydelsefulla
Lika övertygad är han om sjuksköterskors stora betydelse både för vården av aidssjuka och för att hejda epidemin.

– Hade världens beslutsfattare lyssnat på sjuksköterskors varningar om lungsjukdomen sars hade spridningen begränsats, sa han och fick varma applåder från publiken.

Stephen Lewis ser världens hantering av aidsfrågorna som en rad brott mot de mänskliga rättigheterna:

1.Att inte få tillgång till befintlig medicin och vård bör ses som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Det borde vara en moralisk självklarhet att även de fattiga länderna ska få tillgång till bromsmedicinerna.

2.Kvinnors rättigheter. Av dem som drabbas av hiv/aids är 58 procent kvinnor. Den afrikanska kvinnans underordnade ställning är fatal för hennes hälsa.

3.De föräldralösa barnens rätt. Situationen för dem strider mot varenda punkt i fn-stadgan. En åtgärd vore att låta dem gå i skolan genom att ta bort avgifterna de inte har råd att betala.

4.Rätt till utveckling. Aids stoppar all social och ekonomisk utveckling och sjukdomen kan inte bekämpas om inte de ekonomiska förutsättningarna finns. I södra Afrika har den beräknade medellivslängden sjunkit från 60 till 38 år. Lärare, militärer och företagare dör och snart finns inte tillräckligt med bönder för att odla och skörda jorden. Sektor efter sektor i de afrikanska länderna undermineras.

5.Ekonomiska resurser. Det fattas flera miljarder varje år för att kunna bekämpa aids. Kunskapen finns om hur sjukdomen ska bekämpas, men resurserna ges inte.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida