Medicinhistoria

7 februari 2000

Författare Bengt Pernow
Titel När sjukvården tog tekniken i sin tjänst.
120 sidor
Förlag Natur och Kultur 1999.
Cirkapris 315 kronor
ISBN 91-27-07713-6

Att mäta blodtrycket eller lyssna på hjärtat med stetoskop är en självklarhet i dag, men vem kom på hur man skulle göra? Hur länge har endoskopiska instrument använts för att se in i kroppens håligheter? Och när gjordes den första dialysen? Svar på dessa och många andra frågor om den medicintekniska utvecklingen får man i Bengt Pernows bok. Han är professor emeritus i klinisk fysiologi vid Karolinska institutet och vårdare av samlingarna vid Medicinhistoriska museet i Stockholm.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida