Medicinhistoria

Maare Tamm Tanke och tro. Historiska nedslag i hälsa, sjukdom, liv och död. 347 sidor Studentlitteratur 2004 www.studentlitteratur.se isbn 91-4403-699-x

5 augusti 2005

Så länge det funnits människor har det också funnits sjukdomar. Men föreställningarna om vad som orsakar sjukdomarna och hur de ska behandlas har naturligtvis skiftat genom åren. I den här boken beskriver författaren hur synen på sjukdomar och bot förändrats från de animistiska föreställningarna i förhistorisk tid (»den besjälade naturen«) till en strikt vetenskaplig syn på hur människokroppen fungerar i våra dagar. Ett kapitel handlar om den judisk-kristna traditionen ? författaren skriver att ingen lyfte på ögonbrynen över att Jesus helade människor; det de skriftlärde kritiserade var att han gjorde det under sabbaten eller i synagogan, vilket var otillåtet enligt de religiösa påbuden. Vidskepelse och magi har varit starkt förknippat med försöken att bota sjukdomar och är väl så än i dag. »Tvärs igenom historien har tanke och tro existerat parallellt eller i strid mot varandra. /…/ Medicinhistorien har alltid innehållit magiska föreställningar«, konstaterar författaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida