Medicinklinik i Eksjö fick årets GötaPris

1 december 2003

Medicinkliniken vid Höglandssjukhuset i Eksjö har fått 2003 års GötaPris. I samarbete med bland annat primärvården, kommunerna och akuten har man skapat vårdenheter med kompetensteam. De ansvarar för både sluten och öppen vård och bedömer om det exempelvis behövs en vårdplats.

Det har lett till färre vårdtillfällen på kliniken med 20 procent sedan 1998, ökad tillgänglighet, nöjdare patienterna och låg personalomsättning.

Bakom GötaPriset står bland annat Statens kvalitets- och kompetensråd, Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Det stöds också av en rad fackförbund, bland andra Vårdförbundet. Priset, 100 000 kronor, delades ut för tredje gången.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida