Medicinsk omsorg

20 maj 1997

Författare Karl Grunewald med flera
Titel Medicinska omsorgsboken – om utvecklingsstörning och andra funktionsstörningar.
328 sidor. (Fjärde reviderade utgåvan)
Förlag Natur och Kultur 1996.
Cirkapris 595 kronor
ISBN 91-27-05689-9

Den nya handikapplagen, LSS, ger alla människor med svåra funktionshinder samma rättigheter som de med utvecklingsstörning tidigare hade genom omsorgslagen. Den första upplagan av denna bok kom i slutet av 70-talet, vid en tidpunkt då alltfler föräldrar kunde behålla sina utvecklingsstörda barn hemma. Landstingen öppnade specialklasser, dagcentra och gruppbostäder för utvecklingsstörda. Under 80-talet samordnade landstingen sina insatser för barn och ungdomar med olika funktionshinder. Utgångspunkten blev att begåvningen inte längre var särskiljande. Omsorgerna om funktionshindrade människor är fortfarande inne i en stark omvandling. Allt fler flyttar till eget boende eller gruppboende. Många har sitt arbete i normala arbetsmiljöer. Personalen behöver medicinsk kunskap och ökad kunskap om svåra funktionshinder behövs i primärvården. Boken är skriven av tolv specialister inom områden som neurologi, psykiatri, farmakologi och tandvård. Huvudförfattare är förra medicinalrådet Karl Grunewald.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida