Medicinsk teknik

8 april 2002

Författare Eva Björkman och Karin Karlsson
Titel Medicinsk teknik för sjuksköterskor. Material, metod, ansvar.
206 sidor
Förlag Studentlitteratur 2001.
Cirkapris 387 kronor
ISBN 91-44-01669-7

Sjuksköterskor ställs ibland inför medicinteknisk utrustning som de inte hanterar dagligen. Då är denna bok utmärkt att ha till hands. De arbetsuppgifter av teknisk karaktär som sjuksköterskan ansvarar för behandlas, kompletterade med nya forskningsrön och författningar. Nytt i denna andra omarbetade upplaga är ett avsnitt om sugning av luftvägarna. Referenser, tekniska produkter, forskningsrön och författningar är uppdaterade. Boken är grundläggande och passar lika bra som lärobok i sjuksköterskeutbildning och för undervisning i kliniskt arbete som för de sjuksköterskor som inte dagligen möter patienter med exempelvis central venkateter. En cd-rom som visar vissa praktiska moment följer med boken.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida